Styrelserapporter

Välj färg på en pergola nära dig!

* Pergolorna - de där träställningarna vid entréerna mot gårdarna - ska bytas ut i sommar. Alla medlemmar får möjlighet att rösta på sin favoritfärg.

* Somliga balkonger och detaljer på taken är i dåligt skick. Även fasaderna behöver uppmärksamhet. Utredning pågår, kan bli ett stort projekt.

* Sisab heter det kommunala bolag som äger fritidshemmet Gräsanden, nedanför 149an mot vattnet. Sisab har dragit rör genom vår fastighet, dels i 145ans källare dels nergrävt i marken. Sisab vill ha kontroll över sina grejer och har därför krävt ett så kallat servitut som ger Sisab rätt för all framtid att pyssla med rören. Så blir det. Sisab betalar 50 000 kr för intrånget, vilket får anses vara en framgång.

* Fiberkabeln tycks numera fungera som den ska. Faktiskt en nyhet, med tanke på hur det var i början av året.

* Maskinerna i tvättstugan har åldrats vackert, men sjunger nu på sista versen. Styrelsen överväger att byta utrustningen redan innan vi drabbats av många och dyrbara reparationer. Ett byte skulle minska kostnaderna för vatten och el. Utredning pågår.

Redan nu står det klart att flytande tvättmedel är mycket bättre än tvättpulver, både för textilierna och för maskinerna.

* Den nuvarande bokningen av tvättstugan är inte direkt användarvänlig. Dessutom tvingas boende i 147an och 149an att traska utomhus för att boka tid, även vintertid. En bättre variant kan vara bokning via internet, tillgänglig från alla uppkopplade datorer världen runt. Utredning pågår.

* Underhållsplanen är uppdaterad. Det är inte en förteckning över beslutade åtgärder, endast en lista över sådana saker som behöver en smula omtanke framöver.

* Reglerna för ombyggnad har kompletterats med några upplysningar om byggavfall.

* Hyrorna höjdes vid årsskiftet med 2,35 procent. Berörda får personligt brev.

* Den som träffar på någon medmänniska som behöver hjälp kan i fortsättningen ringa Stadsmissionens nattjour, 020-78 78 60.

* Efter årsstämman (torsdag 25 april kl 19, Varvseken, Gröndalsvägen 190) blir det enklare förtäring!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!