Styrelserapporter

Törstiga växter; föråldrad varmmangel; anonyma cyklar; många silverfiskar

* Växter torkar, särskilt om sommaren. Trädgårdsgruppen har ordnat vattenslang till båda gårdarna, och hoppas att de kommer till användning. Bevattning kan behövas, om sommaren blir så torr och solig som många hoppas.

* Årsstämman beställde märkning av alla cyklar, så att de omärkta exemplaren kan plockas bort till skrot eller försäljning. Så blir det nog på höstkanten

När saken avhandlades på styrelsemötet vittnade flera ledamöter om att det finns både cyklar och annat i trapphusen.

Farligt!

Det var tydligen bättre för två år sedan: "Brandinspektör gillade våra trapphus".

* Varmmangeln har tjänat ut. Den heter "Vølund typ 1816 S" och tillverkades i Danmark på 1970-talet. Termostaten är trasig. Det går inte att hitta reservdelar till så gamla maskiner, förutom på museum. En ny varmmangel kostar närmare 38.000 kr, och då är valsen en halvmeter kortare.

Så vi får försöka hanka oss fram med den mindre kallmangeln i fortsättningen. Där kan i alla fall inte termostaten paja.

* Fiberkabeln har åter krånglat, nu senast med ett driftavbrott som varade närmare ett dygn. OpenNet/Fiberdata säger sig förstå problemen, men ger svajiga förklaringar. Det är möjligt att vi så småningom går över till Ownit som internetleverantör, eller till någon annan. Ownit har rykte om sig att behandla kunderna väl.

Över alltihopa svävar Telenor, som äger vår avtalspartner OpenNet, vår leverantör Fiberdata och den tilltänkta räddaren Ownit.

* När Stockholmshem sålde ut Ekensberg år 2008 var det fyra bostadsrättsföreningar som köpte husen. Fem år senare har representanter för de fyra föreningarna träffats, två gånger. En femte förening, Gröndalssundet (de senast byggda husen där det tidigare fanns en tennisbana, bortanför ångbåtsbryggan), deltar också.

Vi som varit med har lärt oss en del av andra föreningars erfarenheter. Våra hus har ju mycket gemensamt.

Men brf Stapelbädden 5 (området kring affären och den höga skorstenen och lekplatsen på höjden) har avböjt att delta i dessa sammankomster.

* En av våra grannar har trots god hygien haft problem med väldigt många silverfiskar. Genom fastighetsförsäkringen (Trygg-Hansa) har brf Flytdockan 1 avtal med skadedjursbekämparen Nomor, som tydligen kan sin sak. Grannen har i alla fall inte återkommit i ärendet.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!