Styrelserapporter

Cyklar lever farligt, tvättmaskiner lever länge. Bibeln kompletterar ombyggnadsreglerna.

* Några cyklar verkar övergivna, de finns både utomhus och inomhus. De har inte flyttats på länge, några har dåligt med luft i hjulen. Och de är omärkta.

Sådana cyklar kan komma att plockas bort.

Den som vill vara säker på att ha kvar cykeln bör alltså flytta den ibland, pumpa den eller märka den tydligt.

* Tvättstugan. Det har visat sig att våra tvättmaskiner har använts mindre än de jämgamla maskinerna i grannföreningarna. Eftersom vi inte har särskilt många eller långa driftavbrott får de nuvarande maskinerna rulla på tills vidare.

Torkskåpens ventilation ska justeras, vilket förhoppningsvis gör att de fungerar bättre.

Det slarvas bland annat med tvättmedel. Styrelsen ska se till att det finns användbara trasor till hands för tvättare som vill göra snyggt efter sig (och vem vill inte det?).

Varmmangeln har fått förlängd nådatid sedan det visat sig att åtminstone en boende använder den trots trasig termostat. Utredningen fortsätter.

* Det finns sjutillhållarlås i några plåtdörrar i källaren under 147-149. Dessa lås ska plockas bort. Alla plåtdörrar ska kunna öppnas med den vanliga port/källarnyckeln.

* En boende har väckt tanken på att vi skulle inrätta en egen bastu. Styrelsen känner dock inte till någon lämplig placering, så det blir inget av.

* Fiberkabeln är fortfarande skakig. Överläggningar pågår med Ownit) som ingår i samma koncern som OpenNet/Fiberdata). Ownit har rykte om sig att leverera som avtalat. Om vi går över till Owmit kan internetuppkopplingen bli något dyrare.

* I Regler för ombyggnad står det inte något om sunt förnuft och hänsyn till grannarna. Kanske är det därför någon kommit på idén att stänga av kallvattnet utan att varsla, vilket fick till följd att en duschande granne höll på att bli skållad.

Naturligtvis ska vattenavstängning och bullrande arbeten varslas i god tid, med lappar i det egna trapphuset och gärna i grannportarna.

Alla tänkbara hänsynslösheter beskrivs inte i Regler för ombyggnad. Bibeln (Bergspredikan) ger kompletterande vägledning: du ska visa samma hänsyn till grannarna som du vill att grannarna ska visa dig!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!