Styrelserapporter

Bättre internet med ny operatör. Snyggare murar med gammalt tegel. Lättare att hitta gästlägenheten.

* Nu har vi tecknat avtal med Ownit, som under hösten tar över som kabeloperatör efter OpenNet/Fiberdata.

Ownit kommer att byta ut den vita dosan i våra fiberskåp i hallen. Efter bytet ska uttagen i lägenheten fungera som tidigare, liksom de routrar som många har skaffat. Den nya dosan ska också ge möjlighet till trådlös uppkoppling. Det blir spännande att se om den trådlösa överföringen fungerar trots att routern finns i ett plåtskåp.

Det kommer mer information, i god tid före skiftet av leverantör.

Den senaste veckan drabbades vi av minst fyra avbrott.

* Föreningen har köpt ett antal begagnade tegelstenar av grannföreningen Stapelbädden 5. Avsikten är att ersätta trasiga stenar i våra murar, och i fasadernas nedersta delar.

Ekensbergstegel finns inte längre att köpa, och moderna tegelstenar blir inte lika snyggt.

Stapelbädden 5 lät riva en mur för att kunna använda de gamla stenarna till sina reparationer. Vi fick köpa några av rariteterna.

* Det finns flera genomgående sprickor i väggarna i 147:ans källare. Vid brand kan giftiga och eldfängda gaser tränga igenom. Reparation är på gång.

* Hjärnskadefonden har fått en gåva till minne av en hastigt avliden medlem vars make bor kvar.

* Gästlägenheten i grannföreningen Udden har fått en egen flik på hemsidan. Och under fliken Felanmälan går det numera att hitta skadedjursbekämparen Nomor.

Tips: hemsidan har en flik som heter Sök. Använd den, det kan vara en genväg till den upplysning du söker!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!