Styrelserapporter

Inte mer balkong på våra hus. Dörrarna till soprummen ska vara stängda. Det var inte katten som förorenade.

* Balkonger var det stora samtalsämnet vid styrelsens senaste sammankomst.

Några medlemmar funderar på att bygga ny balkong, eller att bygga ut en balkong som redan finns.

Alla lägenheter i våra hus har balkong redan från början. Den ursprungliga avsikten var förmodligen att undanröja behovet av framtida förändringar av fasaderna.

En självklar förutsättning för nya eller förstorade balkonger är att ingen granne blir lidande av mindre ljus eller ökad insyn.

Även om ingen granne störs innebär ny balkong eller utbyggd balkong ett betydande ingrepp i fastigheten. Om något går snett är det i sista hand fastighetsägaren - bostadsrättsföreningen - som ansvarar för byggnaderna.

Och även om byggenskapen går bra innebär ny- eller tillbyggnad att föreningens underhållsansvar utökas. Det är föreningen som ansvarar för att balkongerna underhålls.

Bostadsrättshavarens ansvar inskränker sig till balkongdörren, samt renhållning och snöskottning.

Övrigt underhåll som behövs för att balkongen inte ska ramla ner eller vittra sönder är föreningens ansvar.

Samma gäller när regn och snö från överliggande balkong besvärar den som bor i lägenheten under. Då är det föreningen som ska göra något åt saken.

Efter en samlad bedömning kom styrelsen fram till att flertalet av föreningens medlemmar inte skulle ha någon glädje eller nytta av att någon medlem bygger ut sin balkong. Det enda formella förslaget avslogs, det andra förslaget var ofullständigt och kunde därför aldrig behandlas formellt.

* När sprickorna i källaren under 147 - 149 inspekterades fick föreningen kritik för att någon dörr till grovsoprummet stod öppen. Vid brand är det farligt. Styrelsen har därför beslutat att alla dörrar till grovsoprummen ska ha fungerande dörrstängare.

* Ibland luktar det illa i grovsoprummet under 147 - 149. Där förekommer hushållsavfall, till exempel från tömda konservburkar och mjölkförpackningar, som hör hemma i sopnedkastet. Inte heller tomglas ska dumpas i grovsopen, de ska lämnas i någon container vid den stora skorstenen (Gröndalsvägen 160).

* Illa luktade det i 149:ans hiss några dagar i början av oktober. Först spekulerades om kattpiss. Men katter når ju inte upp till knappen och kan inte på egen hand ta sig in i hissar.

Numera lutar det åt människa som spillt något utan att göra rent efter sig.

Vår ordinarie städfirma Tarjas gjorde en snabb och effektiv utryckning så att hissen åter är brukbar, även för personer med normalkänsliga trynen.

* Även människor tycks ha problem med hissknapparna. Dessa är en smula känsliga och går sönder om man klipper till dem med sin krycka eller annat tillhygge. Följden blir att hissen stannar, och att hissfirman måste rycka ut. Det kostar!

* Ventilationen i det nyaste, vita torkskåpet i tvättstugan ska nu fungera som avsett. Det är på tiden; installationen gjordes redan på Stockholmshems tid. Vårt skåp hör till den första generationen av just den modellen, och Electrolux upptäckte för länge sedan att tidsprogrammeringen var alltför snål. Tyvärr dröjde det sex år innan budskapet nådde ända fram till oss.

* Ventilation i trapphus och lägenheter ska ses över. Människor behöver minst lika bra luft som nytvättade persedlar.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!