Styrelserapporter

Somligt ska målas om, annat får vänta. Husbilen är borta, p-reglerna ändras inte.

* Målning var ett populärt samtalsämne på senaste mötet. I dagarna ska trapphusmålningen ses över, en så kallad garantibesiktning.

Ett par medlemmar har påpekat att entrén till förskolan Matrosen (143:an) aldrig målades i den nya färgen. Styrelsen anser att Matrosen klarar sig bra med den gamla färgsättningen.

Däremot anser styrelsen att taket ovanför 145:ans entré mot infarten bör målas om, i gult eller brunt. Detta kan förhoppningsvis bli en uppgift vid vårstädningen.

Några medlemmar har efterlyst ommålning av källargångarna. Styrelsen har lyssnat och räknat, och kommit fram till att grovsoprummet 147 - 149 ska rengöras och målas om. Övriga väggar får vara tills vidare.

Några medlemmar vill att våra nya pergolor ska strykas på en gång till. Och så blir det, inte nu men år 2016, vilket är infört i underhållsplanen.

* Husbilen som under flera veckor stod på parkeringsplatsen är förhoppningsvis borta för gott. Den var en pålitlig inkomstkälla för föreningen, men den skymde Mälaren.

Styrelsen har undersökt möjligheten att ändra reglerna så att husbilar blir förbjudna. Det har visat sig vara svårt att formulera juridiskt hållbara bestämmelser som skiljer vanliga personbilar (välkomna!) från husbilar och stora transportfordon (som vi gärna avstår från). Ingen regeländring just nu.

* Ventilationen i förskolan Matrosen uppfyller inte moderna krav. Otrevligt för barn och personal, men nytt aggregat är på väg.

* Många väntar otåligt på att Ownit ska ta över fiberkabeln från OpenNet/Fiberdata. Det har dragit ut på tiden. Senaste beskedet är att övergången ska vara klar i slutet av januari.

Ownit blir lite dyrare än OpenNet/Fiberdata, men förhoppningsvis mycket bättre. Styrelsen har bestämt att de boende ska betala prisökningen, med början april 2014. Det handlar om en eller annan tia i månaden.

* Varmmangeln tycks ha många liv och står fortfarande kvar. Den går att använda, men varning för överhettning!

* Torktumlare 1 och torkskåp 1 fortsätter att krångla av och till. Gör felanmälan till Driftia! Underrätta även styrelsen så att vi får grepp om hur vanliga felen är!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!