Styrelserapporter

10 kronor mer för bandet. Bättre ventilation och mer klängväxter.

 

  • Styrelsen beslöt att avgiften för bredbandet höjs med 10 kronor till 160 kr/månad. Höjningen sker fr o m april månad (eftersom avierna för kvartal 1 redan var på väg ut när beslutet fattades). Förhoppningen är att anslutningen till Ownit ska ge bättre förbindelser, inte minst vad avser kontakt vid eventuella felanmälningar.
  • Annars handlar det mycket om ventilation: Matrosen har fått en ny ventilationsanläggning. Lager i fläktarna har bytts i tre hus. I det fjärde, 149:an, byts själva fläktarna (som inte tidigare bytts). Till våren kommer vi att beställa rengöring och injustering av ventilationen i alla lägenheter.
  • Efter synpunkter på cykelparkeringen noterade styrelsen att p-platserna på, och intill, gård 141-145 kunde utnyttjas bättre än som nu sker.
  • Fortsatta problem med hissarna till följd av att knapparna inte tål så mycket. Styrelsen kommer att kontakta hissfirman om detta problem.
  • En del vandalisering har skett i 147:an. Termostat vid entrén har sabbats liksom portlåsdosor. Det kostar pengar!
  • Återigen problem med sophanteringen i soprum 147-149. Vore förträffligt om de boende där läste och följde de instruktioner som faktiskt finns. För övrigt har vi beställt ommålning och renovering av just detta soprum.
  • Styrelsen beslöt till sist att pergolorna målas på en gång till redan sommaren 2014. Detta ger sannolikt en bättre mättnad för virket och dessutom bättre möjligheter att plantera de efterlängtade klängväxterna.

Hans Bonnevier Semestervikarierande sekreterare

 

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!