Styrelserapporter

Avliden granne ska hedras. Stor tavla på årsstämman.

* En granne har avlidit. Styrelsen fick inte kännedom om dödsfallet förrän efter mer än en månad, och då var det för sent för hedersbetygelser. Dock antecknades i protokollet att brf Flytdockan 1 har för vana att hedra avliden granne med en krans, eller med ett bidrag till något som låg den bortgångna varmt om hjärtat. Detta gäller såväl medlemmar som hyresgäster.

* Det blir troligen omfattande byggtrafik på gatan det kommande halvåret. Brf Stapelbädden 7 (där Varvseken ligger) förvandlar 1 500 kvm lokaler till fjorton lägenheter. Det ska alltså byggas fjorton badrum och fjorton kök, bland annat. Arbetet ska vara klart i slutet av september.

* Det finns ett hunddagis bredvid rondellen där bussen vänder.

* Några lägenheter i 141:an tvingas ibland spola rysligt länge innan varmvattnet kommer. Undersökning pågår sedan lång tid.

* Våra utrangerade fiberkabelboxar (som troligen heter Inteno XG6746) väntar fortfarande på sista resan. Någon intresserad av hela partiet, drygt 50 boxar? Hör av dig till styrelsenflytdockan1.se!

* Förskolan Matrosens nya ventilation har besiktigats.

* Taken ska inspekteras av en plåtfirma.

* Det smattrande ljudet av nederbörd som drabbar vissa balkonger ska undersökas.

* Som vanligt är det någon som betalar för sent, avgift eller hyra.

* En lägenhet i 141:an har fått nya ägare, varvid föreningen fick nya medlemmar.

* Arbetet med årsredovisningen fortsätter. Allt ska vara klart senast en vecka före årsstämman torsdag 24 april. Möteslokalen Varvseken härbärgerar för närvarande ett gigantiskt konstverk, sex meter långt, som visar en samling fartyg med olika anknytningar till Ekensberg. Kom till årsstämman, och njut av konstverket!

Du som har synpunkter på föreningens skötsel, lämna förslag till styrelsenflytdockan1.se senast 3 mars. Eller lämna ett förslag i föreningens brevlåda, i entrén till Gröndalsvägen 145. Det är bra om ditt förslag avslutas med något konkret, som stämman kan rösta ja eller nej till.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!