Styrelserapporter

Felplacerade fimpar, skitiga fönsterbleck, granne som stör men varmvattnet är på väg!

* Av och till har det varit svårt att få varmvatten ur somliga kranar i 141an och 149an. Det har krävts mycket långvarig spolning innan vattnet nått önskad temperatur. Nu tycks diverse lösningar vara på väg. Det är bra om den som fortfarande har problem hör av sig till styrelsen.

* Brf Flytdockan 1 betalar det så kallade bostadsrättstillägget som kompletterar medlemmarnas hemförsäkring, det ingår i månadsavgiften. Den vanliga hemförsäkringen ska medlemmarna betala själva, på vanligt sätt (rekommenderas!). Om du råkar ut för en skada och får problem vid skadeanmälan kan du vända dig till undertecknad, eller till någon annan i styrelsen.

* Det har sett bedrövligt ut vid 149ans utgång mot busshållplatsen. Fimpar, som om någon tömt ett rejält askfat rakt ner i rabatten. Städning är beställd.

* Städning av fönsterblecken är den boendes ensak. Dock finns det grannar som lägger märke till att det är ganska skitigt utanför somliga fönster på nedersta våningen.

* Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Dygnet runt, och särskilt kl 22 - 07! Det står i ordningsreglerna. Där föreslås också att den som är störd själv kan försöka tala med störningskällan. Men alla vågar inte ta kontakt. Då blir det styrelsens sak att påminna om vad som gäller.

* Taken på båda huskropparna behöver ses över. Upphandling pågår, det är en affär på flera hundra tusen kronor.

* Ventilationen i båda huskropparna behöver justeras. Det blir förhoppningsvis billigare än takrenoveringen.

* Föreningen har inga planer på att jorda alla elkontakter i fastigheten. En medlem frågade om saken. Sådan uppgradering av lägenheternas elnät förblir den enskildes angelägenhet.

* En boende har föreslagit att föreningen ska hyra ut två parkeringsplatser till en bilpool. Då skulle de boende få tillgång till den lokala poolbilen utan att betala månadsavgiften 149 kr. En poolbil kan ersätta sju privata bilar, sägs det. Miljösmart! Styrelsen är tveksam, men ska ta in flera uppgifter.

Vad tycker du? Skriv gärna på hemsidans Anslagstavla!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!