Styrelserapporter

Brf Flytdockan 1 lämnar aktiemarknaden. Varvseken blir bättre och billigare.

* Det blir ingen bilpool på vår mark. Styrelsen har undersökt saken, och det visade sig att företagets intresse för att hyra parkeringsplats hos oss var begränsat. Inte heller de boende har visat något intresse, förutom förslagsställaren förstås.

* Underhållsplanen är uppdaterad.

* Varvseken har haft årsmöte. Vår kassör Hans Bonnevier valdes in i styrelsen.

* Varvseken har gjort sig av med några små rum och betalar därför lägre hyra. Föreningarnas bidrag kan därmed sänkas, från 50 till 43 kronor per hushåll och månad. Traktens bostadsrättsföreningar stöder Varvseken, som därmed finansieras av alla boende.

* Den stora gårdsrenoveringen är snart klar. Pergolorna är ommålade, vilket ökar livslängden. Och två rabatter på gården 141-145 planteras om.

* Föreningen äger aktier i förvaltningsbolaget Fastum. Brf Flytdockan 1 var tidigare kund hos den ekonomiska föreningen UBC. När UBC bolagiserades blev Flytis aktieägare. Styrelsen anser att det finns bättre hål att stoppa pengarna i, därför ska aktierna säljas. Enligt det senaste årets priser är föreningens aktier värda mellan 45 000 och 102 000 kronor.

* I källaren under 145an finns en avloppsbassäng. Där samlas regnvatten från taken och avloppsvatten från tvättstugan och den närbelägna toaletten. Huset ligger lågt, lägre än avloppsnätet. Därför samlas avloppet i en bassäng för att pumpas upp till avloppsnätet.

Plötsligt slutade den ena pumpen att fungera. Haveriet upptäcktes av fastighetsskötaren. Närmare undersökning visade att det finns ett omfattande renoveringsbehov.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!