Styrelserapporter

Förbättringar för miljoner, men oförändrad avgift

* Fritz Nygren, NBF Service, tar över som fastighetsskötare från 1 juli. Avtalet undertecknas inom kort.

"Fritte", som han kallar sig, är redan bekant för några i vår förening, och för många i grannföreningen Stapelbädden 7 där Fritte haft hand om fastighetsskötseln sedan februari. Han har lokal i inne på Varvseken, Gröndalsvägen 190, och blir därmed tillgänglig nästan som forna tiders portvakt.

Frittes kontaktuppgifter meddelas i god tid före 1 juli, då avtalet med Driftia upphör.

* Skiftet av fastighetsskötare är det senaste i raden av avtal som förnyats under åren: parkeringen, grovsoporna, städningen, entrémattorna, den ekonomiska förvaltningen samt bredbandsleverantören.

Samtliga avtal blev billigare för föreningen, förutom bredbandet. Det blev något dyrare, men bättre.

* Efter övertagandet för sex år sedan har föreningen satsat 4,6 miljoner kronor på 17 renoveringsprojekt (bland annat hissarna, gårdarna, nytt låssystem, avloppen, fiberkabel, närvarostyrd belysning och diverse renoveringar i de lägenheter som hyrs ut.)

När 2014 gått till ända har vi förhoppningsvis genomfört takrenovering, renovering av ett pumprum i källaren under 145:an samt husens ventilation. Detta kostar ytterligare upp emot en miljon kronor.

* Boende i 141 och 149 har av och till haft svårt att få varmvatten. Det har krävts många liter kallvatten innan det varma kom fram ur kranen. Driftia hittade aldrig orsaken, men det gjorde en boende, och nu tycks problemen vara ur världen.

Det finns flera tänkbara orsaker till cirkulationsproblem. Bland annat kan termostatblandare med dålig backventil ställa till problem i lägenheter på annat håll i huset.

Du som har svårt att få varmvatten inom rimlig tid ska kontakta någon i styrelsen. Driftia har ju hittills inte lyckats göra något åt saken.

* Det har förekommit byggavfall i avloppssystemet, vilket är väldigt förbjudet. Följden kan bli översvämning i badrum, och kostsam jourutryckning. Den som renoverar badrum ansvarar för att allt byggavfall hamnar på annan plats än i avloppet!

* Dagvattenpumparna i pumprummet i 145:ans källare fungerar åter som de ska. Nu återstår att ordna ventilationen.

* Hyreslägenheten i 147:an vars innehavare avlidit har hittills i år inte inbringat en enda hyreskrona. Föreningen har vänt sig till Hyresnämnden och Kronofogden för att bli återfå lägenheten.

* Nu när bokslutet är analyserat och godkänt av årsstämman står det klart att årsavgiften förblir oförändrad i år.

* En bredbandskunnig medlem tipsar om att Ownit (08-525 073 00) kan koppla bort den trådlösa uppkopplingen (wi-fi) från tjänstefördelaren (den heter Inteno, boxen i plåtlådan vid lägenhetsentrén). Somliga hushåll använder inte Ownits wi-fi, utan har egna kablar och egen router. Då kan man stänga av de onödiga strålarna från Inteno-boxen.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!