Styrelserapporter

Det blir extrastämmor i höst. Anticimex tar hand om skadedjuren.

Hej alla boende i fastigheten Flytdockan 1!

Många av er läser dessa rader. En vanlig dag har hemsidan något tiotal besökare. När jag skickat mejl om att det finns en ny text flerdubblas besöken, under flera dagar. Det inspirerar.

* Två extra föreningsstämmor väntar under hösten. Stadgarna behöver ses över.

Riksdagen har ändrat lagen så att det blir lättare att hyra ut bostadsrätten i andra hand. Samtidigt får bostadsrättsföreningen möjlighet att ta ut en avgift av den medlem som hyr ut i andra hand. Det förutsätter att stadgarna ändras.

När stadgarna ändå ska ändras vill styrelsen modernisera även andra punkter.

Mer information och ordentliga kallelser kommer så småningom.

* Ventilationen fortsätter att sluka pengar. Det gäller dels barnstugan Matrosen, dels avloppsbassängen under 145an.

För Matrosens del är tillförseln av frisk luft i ordning sedan årsskiftet. Frånluften är dock underdimensionerad, trots styrelsens ihärdiga ansträngningar att rätta till felet. I bakgrunden spökar krav från diverse myndigheter.

* Beträffande avloppsbassängen är risken för översvämning undanröjd. Men det osar avlopp i källargången!

* Hyreslägenheten vars innehavare avlidit är ett bekymmer utan slutdatum. Dödsboet har tagit över ansvaret efter den bortgångna hyresgästen, och hyresavtalet har sagts upp till 1 maj. Dödsboet har inte återlämnat lägenheten till föreningen inom avtalad tid, och inte heller betalat hyra. Saken behandlas av Hyresnämnden på tisdag 10 juni.

* Fastighetsförsäkringen har från 1 juni övergått till Gjensidige. Det blir billigare än Trygg-Hansa, till något bättre villkor. För oss som bor i brf Flytdockan 1 ska skadedjurssanering i framtiden hanteras av Anticimex i stället för av Nomor.

* Föreningen har tagit hjälp utifrån för att uppgradera underhållsplanen så att den bättre än hittills speglar fastighetens behov av skötsel och tillsyn. Ingen i styrelsen har den tekniska kompetens som krävs för att hitta alla åtgärder som säkrar att husen förblir i gott skick.

* Rökning på balkong bekymrar grannar. Styrelsen har ingen befogenhet att förbjuda rökning på balkong, men hoppas att de boende visar hänsyn till varandra. Ordningsreglerna säger ingenting om rökning på balkong, endast att "alla boende är skyldiga att visa hänsyn" till omkringboende.

* I höst tänker styrelsen ta itu med nedskräpningen i gemensamma utrymmen, i trapphusen och utomhus.

I trapphusen ska det vara helt rent. Där får inte finnas avfall, möbler, cyklar, barnvagnar eller annat. Vid brand kan föremål i trapphusen avge gaser som är giftiga och/eller explosiva. Och framför allt: grejer i trapphusen försvårar eventuell utrymning, särskilt i mörker.

Övergivna cyklar ska tas bort från cykelrum, barnvagnsrum och från cykelställen utomhus.

Styrelsen vill minimera brandfaror och öka trivseln.

* Så kallade propplösare är helt förbjudna. Propplösare kan orsaka cementliknande avlagringar som täpper till avloppsstammen. Detta har förekommit i ett av trapphusen.

Alltså: inget byggavfall och ingen propplösare i avloppet!

Vid problem: kontakta Avloppsteknik kontorstid 08-799 98 00, övrig tid 08-28 04 00.

* P-platserna får tydligare skyltning för bilister som kommer på Gröndalsvägen och vill besöka någon av oss.

* Platonmattorna är lika obligatoriska som tidigare. En medlem har hört sig för om möjligheten att skippa platonmattan i samband med omläggningen av ett golv. Styrelsen vidhåller med betydande envishet att ingen platonmatta får tas bort.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!