Styrelserapporter

Tystare buss, modernare stadgar. Sopkvasten återfunnen!

* SL har lovat dämpa de störande utropen från buss 133 vid avgångshållplatsen. SL:s egna mätningar visar att ljudanläggningen är felinställd. SL lovar bättring från måndag 22 september. Vi får höra hur det blir.

* Det blir två extrastämmor i höst, torsdagarna 16 oktober och 20 november kl 19, i Varvseken. Stadgarna behöver justeras. Formell kallelse kommer i brevlådorna.

* En lagändring i somras ger bostadsrättsföreningar rätt att ta ut en avgift av den medlem som hyr ut lägenheten i andra hand. Detta måste skrivas in i stadgarna.

När denna nödvändiga ändring genomförs passar det bra att genomföra andra ändringar. Styrelsen vill ta bort kravet att minst en revisor ska vara auktoriserad, och slopa en föråldrad passus om vad som gäller innan föreningen köpt fastigheten. Styrelsen vill dessutom skriva in att en bostadsrättshavare som misshandlats inte ska berövas nyttjanderätten, även om grannarna blivit störda.

* Personal och barn i förskolan Matrosen kan äntligen andas både ut och in. Ventilationen är godkänd, efter många prövningar.

* Brf Flytdockan 1 äger marken som omger husen. Där finns tiotalet dagvattenbrunnar som tar hand om nederbörden. Föreningen har ansvar för brunnarna som ska slamsugas under hösten. Sanerade brunnar får en grön färgklick. Allt bör vara klart i slutet av oktober.

* Avloppsbassängen i källaren under 145an fungerar åter som den ska, men det luktar fortfarande illa i omgivningen. Det har visat sig att ventilationen havererade för länge sedan. Reparation beställd, klar under hösten.

* I samband med städdagen söndag 5 oktober blir det utrensning av övergivna cyklar. Det kommer information i brevlådorna.

* Föreningen har sålt en lägenhet sedan hyresgästen avlidit. Styrelsen har beslutat att 0,8 milj kronor av köpeskillingen ska användas till amortering av lån.

* En sopkvast på villovägar har kostat föreningen 2 094 kr. Så mycket tog Envac (som hanterar sopsugen) betalt för att en söndag i juni plocka bort "en sopkvast som blivit slängd i schaktet och blockerat för sopor och ventilen" (citat ur fakturan).

Flytdockans konto för inbetalningar av annat än hyra och avgift: bg 126-0181.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!