Styrelserapporter

Många cyklar på väg bort. Flytis lämnar aktiemarknaden.

* Ordningsreglerna har fräschats upp. Budskapet är detsamma som tidigare: vi som bor i Flytdockan 1 ska visa hänsyn till varandra.

Ungefär samma budskap som i bibeln (allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem), men med fler ord.

* Att boka tvättstugan ska förhoppningsvis bli möjligt från vilken uppkopplad dator som helst, jorden runt. Upphandling pågår. Den nuvarande varianten att boka i terminalen utanför tvättstugan ska finnas kvar.

* De platta taken på våra två hus behöver vård. Undersökning och upphandling pågår.

* Cykelrensningen gav det oväntade resultatet att tiotals cyklar utan uppgift om ägare samlades in och säkrades med vajer. Endast två boende har hört av sig och bett att få tillbaka sina cyklar. Om några veckor kommer de ägarlösa cyklarna att skänkas till välgörande ändamål, troligen Fryshuset, som reparerar och säljer fordonen.

* Det är dags att se över ventilationen i lägenheterna. Upphandling pågår.

* Föreningens aktier i Fastum (ett företag med ursprung i vår tidigare ekonomiska förvaltare UBC) har sålts för 66 000 kr. Därmed har brf Flytdockan 1 lämnat aktiemarknaden, troligen för gott.

* Avloppsbassängen i 145ans källare har varit en följetong sedan i våras. Först havererade pumparna, sedan ventilationen. Nu tycks allt vara i ordning, endast injustering av fläkten återstår.

* SL höll sitt löfte och dämpade utropen från buss 133 vid avgångshållplatsen. Men det varade bara några dagar, därefter har oljudet återkommit. Nu vet vi i alla fall att SL kan tona ner utropen, om bara viljan finns. Några särskilt utsatta hushåll fortsätter kampen för diskreta bussavgångar!

* Föreningen har för dyra pengar inhandlat och installerat dörrstängare till åtskilliga dörrar i källargångarna. Avsikten var att öka säkerheten i händelse av brand. Säkerheten hotas av hänsynslösa personer som kopplar bort dörrstängningen, särskilt i källaren under 147an. Inte helt i linje med ovan nämnda Gyllene regel!

* Elva av sjuttiofem medlemmar kom till föreningens extrastämma.

Stämman beslutade att den medlem som hyr ut i andra hand ska betala avgift till föreningen, att revisorn i framtiden inte behöver vara auktoriserad eller "godkänd" samt att stryka en passus om vad som gällde före omvandlingen till bostadsrätt.

Ändringarna måste bekräftas av ytterligare en stämma för att bli giltiga. Denna andra stämma är planerad till torsdag 20 november. Kallelse kommer.

Vid denna andra stämma krävs två tredjedels majoritet för att ändringarna ska träda i kraft. Gå dit och rösta!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!