Styrelserapporter

Förnyelse i tvättstugan. Ingen kastanjemal på våran gata.

* Tvättstugan får nya maskiner, av märket Podab. Två av tre grannföreningar har valt samma leverantör, till de boendes förtjusning.

Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp ska bytas ut, liksom kallmangeln. Den gamla varmmangeln deporteras till någon skrot, liksom den nuvarande centrifugen.

Orsaken till bytet är att våra nuvarande maskiner har tjänat ut. De kräver allt dyrare reparationer. och förbrukar mycket energi.

De nya maskinerna är betydligt mer miljövänliga. De tvättar och torkar med mindre förbrukning av varmvatten och el.

När installationen är klar har leverantören lovat att informera alla intresserade om hur maskinerna ska hanteras.

* Det blir möjligt att boka tvättid via internet. Det blir en uppgradering av vårt nuvarande system. I fortsättningen ska det vara möjligt att boka tvättid från alla jordens uppkopplade datorer och surfplattor. Men den nuvarande varianten med bokning i terminalen utanför tvättstugan ska finnas kvar.

* Arbetet med att förbättra taken på våra båda hus har inletts. Det blir ny takpapp, samt förbättringar där plåt och papp ska överlappa varandra för att förhindra läckor.

* Utrensningen av herrelösa cyklar går mot sitt slut. Det blev två stora samlingar, en på gård 147-149 och en på åarkeringsplatsen. Några medlemmar har hört sig för om möjligheten att köpa någon av de herrelösa cyklarna. Styrelsen beslutade dock att alla ska gå till Fryshuset, som hämtar, renoverar och säljer fordonen.

* Föreningen har haft en extrastämma för ändring av stadgarna. I fortsättningen tar föreningen ut en avgift av den medlem som hyr ut i andra hand. Dessutom slopas kravet att minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd.

För att dessa förändringar ska bli giltiga krävs ett andra stämmobeslut, där två tredjedelar av de närvarande bifaller förändringarna. Kom gärna till denna andra extrastämma torsdag 20 november kl 19, i Varvseken, Gröndalsvägen 190.

* Ordningsreglerna har nyligen förnyats, och därefter delats ut i alla brevinkast. Avsikten är att alla ska veta vad som gäller.

Ändå har en boende hört av sig och frågat hur man gör när grannen använder trapphuset som förvaringsplats.

Det enklaste är naturligtvis att ringa på hos granne och påminna om att ingenting får förvaras i trapphusen, av säkerhetsskäl.

Vid brand kan det bli väldigt mörkt om elförsörjningen slås ut, samtidigt som giftiga gaser kan spridas i trapphusen. Då kan tomma golvytor vara avgörande för överlevnad. Därför är all förvaring i trapphusen förbjuden.

* Intresseföreningen Varvseken har lokaler för gemensam samvaro (privata kalas, filmvisning, föreningsstämma mm). Brf Flytdockan 1 stöttar Varvseken, så som övriga föreningar i trakten. Från början kostade det 50 kr per lägenhet och månad.

Nu har Varvseken minskat sina lokalkostnader, så att Flytdockan numera betalar endast till 35 kr per lägenhet och månad.

* Vi får nya grannar i 149an på nyåret, sedan en medlem valt att flytta vidare.

* I 149ans bottenvåning finns ett gruppboende som hyrs av kommunen. Där bor flickor i övre tonåren. Lägenheten ska rustas upp, kostnaden delas av brf Flytdockan 1 och kommunen.

* I början av vecka 47 (tisdag 18 och onsdag 19 november) blir det kontroll av stickledningar från kök och badrum, och separata toaletter. Föreningen har avtal med Avloppsteknik som ser över våra avlopp vart femte år. Denna gång genomförs kontrollen några månader tidigare än avtalat, vilket innebär att föreningen sparar 7 000 kr.

* Det blir åtminstone en ny kastanj efter de fyra som "av misstag" avverkades i våras, på gröndalsvägens mittremsa mellan bussens hållplatser. Det har kommunen meddelat. Men det gäller att hitta plantor som inte bär på "kastanjemal". Sådana skadliga fjärilar vill kommunen slippa.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!