Styrelserapporter

Inga grejer i trapphusen, vecka 2 blir det razzia!

* Ventilationen i lägenheterna ska ses över. Bland annat behövs nya fläktaggregat. Upphandlingen är snart klar; det blir en affär på drygt 600 000 kr.

* Belysningen utomhus blir bättre och billigare, tack vare EU-regler. Vi går över till LED, eftersom de nuvarande lamporna inte längre saluförs. LED-lamporna sprider mer ljus, och drar mindre el. Bytet kostar omkring 10 000 kr.

Styrelsen avstod från att samtidigt byta till vackrare (?) armaturer, och sparade därmed omkring 50 000 kr.

* Nya ordningsregler har tagits fram under hösten, och delats ut i alla brevlådor. Ändå förekommer nya färgburkar i grovsopen (147-149), samt diverse föremål i trapphusen.

Läget i trapphusen ska därför kollas v 2 nästa år, 5-11 januari. Styrelsen ställer samman fynden på ett papper som delas ut i brevlådorna, med förhoppningen att den som äger en barnvagn eller kälke flyttar bort egendomen från trapphuset till något mer privat utrymme.

Ingen i styrelsen gillar att ringa på och fråga om den som öppnar råkar ha tillhörigheter i trapphuset. Vi blir generade när vi ska uppträda som ordningsvakter. När vi ställde upp i styrelsevalet på årsstämman visste vi inte att denna tråkiga uppgift hörde till uppdraget.

Däremot visste vi att styrelsen har ansvar för fastighetens skötsel Dit hör att följa brandskyddsmyndighetens direktiv: ingenting får förvaras i trapphusen! (Vi blundar för blommor och dörrmattor.)

Orsak: det ska vara lätt att utrymma vid brand, även för den som är förblindad av mörker och rök, och kanske omtöcknad av giftiga gaser (som dessutom kan vara explosiva).

* Pumrummet i 145ans källare stinker. Vi hoppas att en enkel ozongenerator ska lösa problemet till rimlig kostnad.

* God ventilation i lägenheterna bygger på att ventilerna upptill på somliga fönster står i öppet läge (knapparna ska dras isär). Det är där den friska luften kommer in (så kallad tilluft). Sedan ska den begagnade luften sugas ut via kökets och badrummets frånluftsventiler (så kallad frånluft).

* Några lägenheter högst upp i tre av trapphusen har drabbats av fuktskador, i tak och på vägg. Okänd orsak, undersökning pågår. Om du har en fuktskada i lägenheten (tak, vägg) ska du omedelbart slå larm hos styrelsen styrelsenflytdockan1.se!

* Styrelsens mötesdagar våren 2015 är inlagda i kalendern på hemsidan. Kan vara bra att känna till!

*

Vid sidan av styrelserapporten kan jag notera att det snackas mycket om den nya regimen i vår lokala butik. Många lovord. Det går bra att tala direkt med innehavarna, de vill veta vad vi behöver och vad vi tycker.

 

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!