Styrelserapporter

Flytdockan i nytt ljus. Styrelsen ska förnyas. Tvättstugan uppgraderas.

* Flytdockans yttre belysning är numera anpassad till EU:s regler. Inte så mycket ljusare, men de nyinstallerade LED-lamporna drar mindre ström och håller betydligt längre än de tidigare glödlamporna.

* Årsstämma blir det torsdagen 7 maj kl 19, som vanligt i Varvseken. Personlig kallelse kommer senare. Förslag från medlemmar ska lämnas till styrelsen senast måndag 23 mars, helst till styrelsenflytdockan1.se. Det går också att lägga ett papper i föreningens brevlåda, entréplanet Gröndalsvägen 145.

Såväl ordförande/kassör Hans Bonnevier som sekreterare Sven-Åke Aulin lämnar sina uppdrag. Utrymme för förnyelse!

* Den aviserade razzian i trapphusen gav dessbättre magert resultat. Det fanns inte mycket att rapportera; trapphusen är numera nästan befriade från privata tillhörigheter som kan utgöra fara vid brand och utrymning.

* De nya maskinerna i tvättstugan installeras tisdag 20 och onsdag 21 januari. Då är tvättstugan avstängd. Torsdag 22 januari kl 18 demonstreras de nya maskinerna på plats i tvättstugan.

* Den stora fula lila färgfläcken i 147ans entré mot Gröndalsvägen ska tas bort, av proffs.

* Det finns en ny flik på hemsidan, i vänsterkanten, "Regler för ombyggnad". I slutet av dokumentet finns användbara länkar.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!