Styrelserapporter

Köpte och sålde utan att flytta in. Nytt sug i Grottan. Ny instruktion till nya mangeln.

* Minst en lägenhet i föreningen har den senaste tiden köpts i rent spekulationssyfte.

Köparen flyttade aldrig in; köparen uppgav inte sin egen e-postadress utan adressen till någon kompis; lägenheten renoverades utan föregående anmälan till styrelsen.

Och så var lägenheten plötsligt till salu.

Ordförande Hans Bonnevier gick på visningen och upptäckte då att de ventilerade golvlisterna var utbytta mot lister utan ventilation. Detta är synnerligen förbjudet (Regler för ombyggnad).

Lägenheten ska återfå ventilerade lister innan den senaste affären är klar.

Styrelsen kräver i fortsättningen att nya medlemmar läser ordningsregler och ombyggnadsregler innan överlåtelsen välsignas. Dessutom krävs att angiven e-postadress ska gå till någon av köparna.

För oss alla gäller som vanligt att ombyggnad ska anmälas till styrelsen. Den som anlitar entreprenör ska se till att styrelsen får en kopia på entreprenörens ansvarsförsäkring, redan innan arbetet påbörjas.

Troligen har ytterligare en lägenhet använts som kapitalplacering i stället för bostad.

Personlig kommentar: sådana här spekulationsköpare är ett hot mot trivseln i föreningen. Spekulanter krattar inte på städdagar, spekulanter lägger inte ner tid på styrelsemöten och viktiga beslut, spekulanter ger överhuvudtaget inget bidrag till föreningens skötsel. Tänk tanken att många lägenheter åker snålskjuts, och att allt färre boende ska hålla igång föreningen…

(Mer om ventilationen: Förtydligande om golvens ventilation, eller uppsatsen Flytspackel med kasein, pdf!)

* Årsstämma blir det torsdag 7 maj kl 19, i Varvseken. Kallelse, årsredovisning och medlemsförslag kommer i en brevlåda nära dig.

* Sandlådan på gården 141-145 blir kvar i avvaktan på engagerade medlemmar plockar bort den, kanske på någon städdag.

* I 147an är det stökigt. Nu senast var det chokladsmet på väggarna i trapphuset och i hissen (barn? pensionärer?). Dörrstängaren på källarplanet mot källargången kopplas ur gång efter annan. Den är till för att hindra explosiva och giftiga gaser att sprida sig vid brand. Grovsoprummet - som delas med 149an - är belamrat med diverse överblivna inventarier som inte ryms i containrarna, och som sopfirman därför inte tar hand om utan särskild betalning. Kanske är det någon som är på väg att flytta och som använder grovsopen som återvinningsstation? Det är ju kanonfel, vilket framgår av diverse anslag.

* Rummet där styrelsen träffas, "Grottan" mitt emot tvättstugan, ska i fortsättningen städas en gång i månaden.  Lokalen har inte hyst någon sugande maskin sedan Stockholmshems tid. Då fanns en föga nyttjad mattsug i lokalen.

* Att mangla stora tyger som lakan och dukar kan vara knepigt. En manglare som uppgav sig ha tio års erfarenhet misslyckades totalt. Reparatör fick tillkallas för att få ut tyget och återställa den nya mangeln i brukbart skick. Nu finns en ännu tydligare instruktion på väggen ovan mangeln.

* Plåtarbetena på båda taken är klara, det är dags för besiktning.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!