Styrelserapporter

Styrelserapport 27 maj 2015

Den nya styrelsen har haft två möten under våren och börjar hitta sin arbetsform. Nedan är några av ärendena som har diskuterats.

 

Föreningens kommande stora investering är att ventilationen i fastigheterna ska renoveras. Ventilationen är extra viktig hos oss är eftersom det funnits flytspackel i lägenheterna och att det fortfarande kan finns kvar. Flytspackel kan bilda giftiga gaser. Därför vill vi understryka att vid renovering i fastigheten ska lägenhetsinnehavaren informera entreprenören om detta. Exempel på vad som är speciellt är att golvlisterna måste vara ventilerande och platonmattan inte får tas bort. Se vidare information vid renovering.

 

Det har visat sig att det har kommit byggdamm i ventilationssystemen och vi vill därför påminna alla om att fläktarna (för utsug) ska täckas för vid renovering.

 

Det har skett ett flertal skador i samband med badrumsrenovering, både när det gäller vatten- och el-ledningar. Vi vill påminna om att innan renovering sker ska styrelsen informeras och underlag ska skickas in, som bl.a. styrker ansvarsförsäkringen.

 

Svea Park kommer att stensätta hålet efter sandlådan på en av våra gårdar.

 

Samtliga förslag från Årsstämman avslås pga. kostnadsskäl.

 

Niklas Tengblad är föreningens representant i Ekensbergs Samfällighetsförening, som bl.a. arbetar med att få ner kostnaden för fjärrvärmen. 

 

Åsa Jonsson

sekreterare