Styrelserapporter

Styrelserapport 26 augusti 2015

Arbetet med ventilationen fortskrider och kostnaderna kommer att bli högre än beräknad då det visade sig att det saknas spjäll i golvventilationen. 

Ny stensättning på innergården där sandlådan har varit går också framåt. Det visade sig att leverantören hade valt fel sten och därav fördröjning. Det är samma leverantör som tar hand om våra gårdar, Svea Park, och styrelsen ska med hjälp av trädgårdsgruppen genomlysa avtalet för att säkerställa att kostnader och kvalité ligger på en rimlig nivå.

Isoleringen på krypvindarna i fastigheterna är i behov av upprustning och i dagsläget är det för mycket av den dyrbara värmen som försvinner. Under hösten kommer Cremab att isolera vindarna genom en relativt enkel och kostnadseffektiv lösning. 

Mötets stora samtalspunkt var ekonomin. Flytdockan har varit lyckligt lottat som har kunnat sälja av flera bostadsrätter, men nu har vi ingen lägenhet som vi kan sälja och därav inga extra intäkter. Föreningen måste därför ta upp ett lån på 1 MSEK och månadsavgifterna kommer att höjas. 

Det har visat sig att ett par balkonger har sprickor som måste åtgärdas för att det inte ska bli frostsprängningar. Styrelsen uppmanar därför alla boende att titta extra på sina balkonger och höra av er till styrelsen om det är stora sprickor. 

Nästa styrelsemöte är den 16 september.

Vid pennan.

Åsa Jonsson, sekreterare