Styrelserapporter

Styrelserapport 16 september 2015

Styrelsen beslutade på mötet att ta ett extra lån på 1 MSEK och samtidigt att månadsavgifter ska höjas med 5% per 1 januari 2016. Några befintliga lån kommer också att läggas om. Anledningen är främst att ha pengar inför kommande underhåll men också för att skapa en god bas för större renoveringar. Renoveringar och större underhållskostnader baseras i första hand på underhållsplanen som tagits fram av tekniska konsulter, dvs. experter inom området. 

Styrelsen beslutade också att en brandinspektion av fastigheterna ska genomföras, där man bl a tittar på rökluckorna. Det är viktigt att du själv tar ansvar för att skydda ditt hem mot bränder. Bra information finner du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (msb.se). Vi rekommenderar: http://www.dinsakerhet.se/Global/pdf/Brand_eld/Skydda_ditt_hem_mot_brander.pdf?epslanguage

Den 4 oktober är det gemensam städning av våra gårdar. Kom ut och hälsa på grannarna, rensa en rabatt eller två och bli bjuden på kaffe och korv!

Nästa styrelsemöte är den 14 oktober.

Vid pennan.

Åsa Jonsson, sekreterare