Styrelserapporter

Styrelserapport 14 oktober 2015

För att vara säkra på att våra fastigheter är i gott skick när det gäller brandsäkerhet beslutade styrelsen att ge ordförande, Bengt Hultman, i uppdrag att beställa en besiktning av Brandsäkra.

Vidare beslutades det att den nuvarande underhållsplanen ska revideras av en expert för att styrelsen ska få ett bättre underlag inför kommande renoveringar och underhåll. 

Ventliationsarbetet fortskrider och det har framkommit att en del lägenheter, inklusive min egen, inte har följt regler för ombyggnad http://www.flytdockan1.se/?rID=1254. Dessa fel måste åtgärdas eftersom de får konsekvenser på ventilationen i hela fastigheten. 

Vidare har styrelsen gett VVK i uppdrag att rengöra fönsterventilerna i varje lägenhet för att förbättra inomhusluften.

Nästa möte är den 18 november.

Vid pennan

Åsa Jonsson, sekreterare