Styrelserapporter

Styrelserapport 18 november, 2015

Brandsäkra har genomfört en inspektion av fastigheten och kommer att skicka en rapport i deember. Vi påminner om att inte förvara saker i trappuppgången samt hålla ytterdörrar och dörraren i källaren stängda. 

Arbetet med underhållsplanen fortskrider och styrelsen har begärt in offerter för att få experthjälp i arbetet.  

Den 27 november kommer det att vara slutbesiktning av ventliationsarbetet.

Det har varit en vattenskada hos Matrosen, dagiset som hyr lokaler av oss, vilket har tagit mycket tid och kraft.

Upphandling av leverantör till snöröjning har påbörjats. 

Nästa möte är den 2 december.

Vid pennan

Åsa Jonsson, sekreterare