Styrelserapporter

Styrelserapport 2 december 2015

Styrelsen förlänger avtalet med Svea Park.

Snöskottarna rycker ut när det har snöat minst 5 cm.

Efter slutbesiktningen av vetilationsarbete den 27 november ska alla problem med ventilation vara lösta.

Vattenskadan hos Matrosen är åtgärdad.

Nästa möte är den 20 januari.

Taida Sliwka