Styrelserapporter

Styrelserapport 14 september 2016

Styrelsen beslutade att anta Hem & Fastighets anbud för att upprätta en underhållsplan. Denna får sedan ligga till grund för eventuella avgiftshöjningar. 

Avtalet med Svea Park för skötsel av gårdarna ska ses över och offerter från andra leverantörer har tagits in.

Styrelsen informerades om att Ekensbergsskolan ska renoveras. Byggstart tidigast våren/sommaren 2017.

Städdag av gårdarna med rensning av cyklar är den 16 oktober.