Styrelserapporter

Styrelserapport 16 november 2016

Styrelsen har gett Hem & Fastighet i uppdrag att skapa en uppdaterad underhållsplan, vilket är ett viktigt dokument för den ekonomiska situationen. Det är av stor vikt att veta vilka stora renoveringar som krävs i framtiden och vara finansiellt rustad för det. 

Vidare har styrelsen tagit beslut att byta leverantör för skötsel av gårdarna. Ny leverantör kommer att bli MLT. 

Vi diskuterade även vår grannförening, som var på TV-programmet PLUS, med anledning av att en pantsättning på 1,5 miljon kronor hamnade på den nya ägaren. Titta gärna på:

http://www.svtplay.se/video/11032841/plus/plus-avsnitt-7-4

/Åsa Jonsson, sekreterare