Styrelserapporter

Styrelserapport 14 december 2016

Den 14 december hade styrelsen ett möte där man bl a beslutade att man ska gå genom vilka förändringar som bör göras för att använda sk. mönsterstadgarna.

Vidare kommer tappvattenvärmeväxlaren att bytas ut, då flödestaxan i föreningen är hög och ett byte kan minska kostnaderna. Föreningen har mottagit offert från rörbolaget.

 

/Åsa Jonsson, sekreterare