Styrelserapporter

Dörrstängare kan rädda liv och försäkringspengar

* Källargångarna har försetts med nya dörrstängare och dörrstopp. Dörrarna ska normalt vara stängda. Dörrstängarna får absolut inte plockas bort eller sättas ur funktion. De är till för att minska skadorna vid brand. Vid brand gäller inte försäkringen om det visar sig att någon dörrstängare varit ur funktion.

* Sprickor i källarväggarna ska tätas. Om det brinner kan giftiga och explosiva gaser sprida sig genom sprickor i väggarna…

* Föreningen har amorterat 1 miljon kr.

* 147ans entré mot Gröndalsvägen ska byggas om.

* Entréerna ska få nya belysta nummerskyltar.

* Förskolan Matrosen ska snygga till sin del av gården.

* Pergolorna är målade, av NBF (Fritte).

 

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47

som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!