Styrelserapporter

Nya Gräsanden oroar styrelsen

 * Färska upplysningar om planerna för förskolan Gräsanden på granntomten väckte livlig debatt. Efter mötet skickade sekreteraren Åsa Jonsson ett mejl till byggherren Sisab, med frågor och krav.

Styrelsen påpekar att många boende i brf Flytdockan 1 får sämre utsikt, och att skolgårdens placering medför ökat buller.

Därför vill styrelsen ta del av den detaljplan som reglerar vad som är tillåtet att bygga: Hur högt? Hur nära tomtgräns och strandkant?

Skolgården kommer inte bara att medföra ökat buller för berörda boende, den kommer dessutom att vara i skugga större delen av läsåret.

Mot denna bakgrund undrar styrelsen om möjligheten att överklaga byggnadens utformning och placering. Mejlet avslutas med en förhoppning om dialog i framtiden.

* NBF (Fritte) ska på prov högtryckstvätta en missfärgad balkong. Avsikten är att ta reda på om det är möjligt att rengöra endast vissa plåtytor men inte alla.

* Fläktrummet på vinden högst upp i 141an har drabbats av en vattenskada men är nu återställt. Kranen ska förseglas för att undvika framtida olyckor.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47

som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!