Styrelserapporter

Gräsanden, brandskydd och nya grannar

 * Styrelsen ger järnet i kampen mot den planerade flytten av förskolan Gräsanden. Mejlväxlingen har visat att

- det är skolan som bestämmer

- de boendes synpunkter väger lätt

- miljöaspekten (nybygge på giftig mark i stället för på den nuvarande grunden) väger lätt

- barnperspektivet (barnen stängs inne på en skuggig skolgård i stället för den nuvarande soliga gården) väger lätt

- säkerheten (vuxna kan inte se drunknande barn om en byggnad skymmer) väger lätt

- ekonomin tycks inte spela någon roll. Fastighetsbolaget Sisab som sköter byggenskapen vill inte ens ta reda på om det blir dyrare att bygga på ny plats än att använda den gamla grunden.

Skriftväxlingen fortsätter, och 17 januari ska styrelsen träffa representanter för Sisab.

Sista ordet är dock inte sagt. Styrelsen hoppas att planerna modifieras innan Sisab söker bygglov. Om det misslyckas har styrelsen förberett formellt överklagande, bland annat genom samråd med en advokat som har erfarenhet av liknande ärenden.

Skicka gärna mejl till Sisab, !

* Fastighetens brandsäkerhet ska förbättras med batteridrivna utgångsskyltar som lyser även om elförsörjningen hat upphört. Nya dörrstängare har monterats i källarplanen, och sprickor i källarväggarna har tätats. Alla boende uppmanas att använda brandvarnare, och att kontrollera att desa fungerar.

* Det blir nya boende i den lägenhet som kommunen hyr i 149ans bottenplan, "Ekan". För närvarande hyser lägenheten flickor som inte får studiero hos föräldrarna. Inledningsvis ska två ensamkommande flyktingpojkar (med uppehållstillstånd) flytta in. Kommunen har tät kontakt med pojkarna och hoppas att vi som bor i Flytis ska medverka till att de får en bra start i Sverige.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!