Styrelserapporter

Ännu inget bygglov, ändå rivs Gräsanden

* Styrelsen har gett en advokat fullmakt att inleda dialog med Sisab om framtiden på granntomten. Hittills inget resultat.

Läget är alltså att gamla Gräsanden rivs innan Sisab ens sökt bygglov för nya Gräsanden!

Sisab tycks önska den ordningen att först söker Sisab bygglov, sedan har vi möjlighet att klaga. Vi har förespråkat den omvända ordningen: vi försöker komma överens redan innan Sisab söker bygglov, vilket är en snabbare väg till ny byggnad.

Ola Palmgren, som är biträdande borgarrådssekreterare åt skolborgarrådet Olle Burell (S), förklarar i ett mejl till vår styrelse att Stockholm behöver fler skolplatser och att vi inte ska vara oroliga eftersom Sisab bjudit in till samtal. Palmgren påstår felaktigt att Sisabs förslag "görs med barnens bästa i tanke då de får en större skolgård". I själva verket blir skolgården drygt 200 kvm mindre om Gräsanden flyttas så som Sisab och skolan önskar.

Styrelsen har järnkoll på advokatkostnaden.

* Tvättstugan reparerades förra året för omkring 40 000 kr (filterbyten i ventilationen, maskinfel, mangeltrassel). Eftersom utrustningen har bara tre år på nacken ska styrelsen ta ett allvarligt samtal med leverantören.

* De övergivna grillarna under nedersta balkongen, 145an vid trappan, ska bort. Om du har en grill där så ta hand om den, övriga flyttas till grillplatsen vid skolans nya paviljong.

* Flytis håller sig med tre register (medlemmar, lägenheter och e-postadresser). Från 25 maj gäller nya regler för dataregistrering. Då införs GDPR samtidigt som PUL (personuppgiftslagen) går i graven.

GDPR (General Data Protection Regulation) kommer från EU. Kraven på samtycke från den registrerade skärps, liksom skyldigheten att hålla den registrerade individen underrättad om registrets innehåll. Påföljden för den som bryter mot reglerna blir betydligt hårdare än tidigare.

* Föreningens underhållsplan ger en bra bild av vad som behöver göras framöver. Under 2018 är inga större projekt inplanerade. Katastrofer och olyckor ingår dock inte i underhållsplanen.

* Det är numera tillåtet att under tio minuter ställa bilen på gångvägen mellan 145an och 147an. Den som drabbas av avgift trots att parkeringen inte varade en enda sekund över tio minuter kan vända sig till styrelsen, som i sin tur ser till att avgiften upphävs.

* Soprummet under 147-149 är avsett för grovsopor. Det är inte rustat för sopsortering. Enkel sopsortering finns mitt emot Gröndalsvägen 122, bortom busshållplatsen Mörtviken.

Det varit problem i soprummet under 147-149, med tomglas, tvättade mjölkkartonger, gamla livsmedelsförpackningar och en gammal spis.

Styrelsen ska (ännu en gång) informera om vad som gäller.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!