Styrelserapporter

Inget mer kvartsdamm. Tio fria minuter på nedfarten.

* Efter påstötningar till byggherren Sisab och polisanmälan upphörde nedmalningen av Gräsandens betonggrund på granntomten. Sådant arbete ska inte utföras i anslutning till skolgårdar och bostäder eftersom det sprider farligt kvartsdamm. Under vattenbegjutning bilades återstoden av betongen bilades ner till hanterbara block som fraktades till annan plats för pulvrisering. När arbetet i stort sett var avslutat inspekterade Miljöförvaltningen arbetsplatsen. Då hade spridningen av det onyttiga kvartsdammet praktiskt taget upphört.

Styrelsen försöker med hjälp av lantmäteriet reda ut om byggplanerna verkligen är förenliga med bestämmelserna i detaljplanen. Även Skönhetsrådet ska kontaktas. "Rådet till skydd för Stockholms skönhet" är en kommunal inrättning som granskar detaljplaner och bygglovsärenden, vanligen på begäran från någon annan kommunal instans.

* Även på vägen ner mot vår parkering ska det bli tillåtet att parkera i tio minuter för i- och urlastning av bilen. Nyligen blev det tillåtet att parkera på brandvägen mellan 145an och 147an, högst tio minuter.

* I övrigt ägnade sig styrelsen åt planering inför årsstämman (onsdag 16 maj), reparationerna i tvättstugan, nya avtal för skötsel av fastighet och omgivande mark.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!