Styrelserapporter

Vi väntar på sopnedkast, torktumlare och Sisabs bildvisning

* De här anslagen i portarna har passerat bäst-före-datum, och ska enligt lag förnyas under våren.* Banken kräver - med stöd av lagen om penningtvätt - att två styrelseledamöter intygar att ordförande Bengt Hultman är den han utger sig för att vara. Avsikten är att försvåra för kriminella element och terrorister.

* Skötseln av gårdarna sommartid hanteras av företaget MLT. Nu pågår förhandlingar om ett nytt avtal. Snöröjningen hanteras av Svea Park. Styrelsen önskar ett avtal för hela året, men det har hittills stupat på priset.

* Q-Park har nu bekräftat att det är tio fria parkeringsminuter dels på brandgatan mellan 145an och 147an, dels på nedfarten till parkeringsplatsen.

* Efter årsstämman 16 maj blir det sedvanlig förtäring.

* Torktumlarna krånglar fortfarande. Reparation är beställd.

* Styrelsen väntar sedan flera veckor på att Sisab ska bjuda in till möte och visa hur alla våra åttio bilder kommit till användning. Sisab som bad om bilder, men har därefter inte hört av sig trots flera påstötningar.

* Sopnedkasten är fortfarande ur bruk. Det var i slutet av mars som Sisabs entreprenör körde sönder systemet i samband med rivningen av Gräsanden. Sopcontainern är nyligen tömd och har för tillfället gott om plats.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!