Styrelserapporter

Matrosen hissar segel, Duvorna återkom till 147an

* Det blir även i fortsättningen skilda entreprenörer som vårdar gårdarna sommar och vinter. Styrelsens förhoppningar om ett avtal för hela året blev alltför dyrt.

* I höst blir boken Ekensbergsberättelser klar. Den innehåller skildringar av bostadsområdets historia, alltså tiden efter varvsindustrin. Styrelsen har avböjt erbjudandet att köpa in ett antal exemplar för utdelning till medlemmarna; så småningom får alla möjlighet att skaffa boken på egen bekostnad.

* Förskolan Matrosen har fått lov att hissa segel, som skydd mot vinden. En förutsättning är att det ser trevligt ut.

* Duvor har åter dykt upp på 147ans tak. För två år sedan huserade fyrtio duvor på krypvinden. De är inte välkomna tillbaka.

* 147ans entré mot busshållplatsen ska byggas om så att det blir bättre insyn. Avsikten är att göra det mindre lockande för obehöriga att hänga där och skräpa ner. Styrelsen har slitit med frågan sedan september förra året.

* Styrelsen träffar representanter för Sisab tisdag 8 maj. Då ska Sisab visa hur alla bilder vi skickade in i början av året har kommit till användning vid utformningen av nya Gräsanden. Även ljudet från skolgården har seglat upp som en tung fråga, åtminstone för somliga grannar. Ljud syns inte på bild, men går att mäta.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!