Styrelserapporter

Sopnedkast, avlopp, stank, och skvaller från strandkanten

* Några luckor till sopnedkasten har gått sönder och sluter inte längre tätt, varvid det blir dålig luft i trapphusen. Trasiga luckor ska lagas eller bytas ut.

* Läckande avloppsvatten i 145ans källare rann tidigare i våras ut i hisschaktet. Det luktar fortfarande, nu tillkallas proffs för saneringen.

* När läckan i 145ans källare reparerades upptäcktes flera rör med så kallade rostrosor inne i några källarförråd. Rören ska bytas snarast, innan någon ny läcka uppstår.

* Slitna och trasiga lekredskap på gården mellan 141an och 145an ska repareras eller bytas ut.

* Hyrorna höjdes med 1,3 procent från 1 april. Flytis har fyra hyresgäster förutom förskolan Matrosen, som har ett avtal av annat slag.

* Beträffande den nya Gräsanden på granntomten väntar styrelsen formellt besked om att den ska placeras på samma plats som den tidigare byggnaden. Mycket återstår att undra över: hur förvandlades detaljplanens daghem till skola? Hur många fler barn ska rymmas i den nya byggnaden? Hur blir det med ljudnivån? Är problemen med markföroreningar lösta? Gäller detaljplanen?

* Så lite skvaller. Alla boende i trakten är med i Intresseföreningen Varvseken (samlingslokal med diverse evenemang, grillplats, badbrygga mm).

Varvseken har ett avtal med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning om hur växtligheten på den kommunala marken vid strandkanten ska skötas. Kommunen har inte hållit sin del, så småningom har det blivit djungel.

En aktivist i Varvseken kollade då vad som står i kommunens avtal med markentreprenören. Det visade sig att det enda som fungerat utan anmärkning var betalningen till entreprenören, själva arbetet var försummat.

När kommunen insåg missen blev det fart på avverkningarna. Allt sly och ogräs utmed strandpromenadens strandlinje avverkades. Då naturen under lång tid ostört kunnat breda ut sig blev rishögarna så stora att entreprenörens ordinarie lastbil inte räckte till för borttransporten. Större fordon är på väg!

Från djungel till Mälarutblick. De som sitter på bänkarna kan åter se vattenytan och andungarna, som det var tänkt

Mysteriet med försvunna frälsarkransar och båtshakar väntar dock fortfarande på sin Wallander.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1