Styrelserapporter

Sopnedkast, avloppsrör, fläktmotor, pumpgrop…

* Nya täta luckor till sopnedkasten har anlänt till Ekensberg och monteras inom kort, vilket förmodligen kommer att höras.

* Nya rostrosor har upptäckts på avloppsrören under 145an. Nu kollas alla horisontella avloppsrör under båda huskropparna, och angripna delar byts ut. Dessa horisontella rör behöver inte bytas vid framtida byte av vertikala stammar, vilket förhoppningsvis dröjer till någon gång på 2030-talet.

* Ny fläktmotor har installerats i 147an efter den som stannade när det var som varmast. Konstigt nog var det inte någon boende som klagade, utan stoppet upptäcktes vid en inspektion.

* Pumpgropen under 145an ska slamsugas.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1