Styrelserapporter

Vår avtalsrörelse tar aldrig slut

* Brf Flytdockan 1 har löpande avtal med omkring femton underleverantörer: fastighetsskötsel, ekonomisk förvaltning, hissar och så vidare. Avtalsvård är en av styrelsens viktigaste uppgifter.

Understundom vill vi säga upp avtalet och byta entreprenör.

Detta arbete pågår under hela året eftersom avtalen löper ut vid skilda tidpunkter.

Just nu gäller det fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, tvättmaskiner, städning, parkering och fastighetsförsäkringen.

* Stegarna på taken är i dåligt skick och ska förnyas. De behövs vid takarbeten och eventuell snöröjning (vilket hittills aldrig inträffat).

* Toan vid tvättstugan har snyggats till och ska i fortsättningen städas regelbundet.

* Det finns fortfarande några dörrar i källargångarna som är utan dörrstängare. Så ska det inte vara. Vid brand sprids gaser som är giftiga och explosiva. Därför ska dörrarna alltid vara stängda, även när besökare glömmer att stänga efter sig.

* Några lån har flyttats från SBAB till Nordea, varvid räntan blev lägre.

* Sisab har inte haft något att berätta för oss grannar om bygget av nya Gräsanden. Skolans elever och personal har dock fått information. Just nu pågår markundersökning.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1