Styrelserapporter

Rättelse: Inga tecken på ny detaljplan. Gårdarna elektrifieras.

* För en månad sedan skrev jag att kommunen förbereder en ny detaljplan för skolgården. Uppgiften kom från tidningen Liljeholmen/Älvsjö, men har inte gått att belägga. Stadsbyggnadskontoret kan inte spåra minsta tecken på att Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) förbereder ansökan om ändring i detaljplanen. Det hindrar naturligtvis inte att Sisab smider planer på kammaren.

Det har nu gått närmare ett år sedan gamla Gräsanden revs. Sisab förbereder en ansökan om bygglov för det kommande huset. Troligen har de ursprungliga ritningarna förändrats, men hur Sisab tänker nu är höljt i dunkel. Någon ansökan om bygglov är fortfarande inte i sikte.

* Kommunen polisanmäler olaglig avverkning vid strandpromenaden utanför vår fastighet. Styrelsen för brf Flytdockan 1 understryker att föreningen inte har med skövlingen att göra.

* Den som ändrar räcket på balkongen ska hålla sig till Boverkets regler. Bland annat ska räcket vara minst 110 cm högt. Det finns även andra mått att hålla reda på.

* Renoveringen av avloppsledningarna i 145:an berör även Matrosen där rörmokaren behöver bila i betong. Styrelsen har av hänsyn till barnen beslutat att arbetet ska ske någon lördag så att barnen slipper oljudet. Det kommer varningslappar i portarna.

* 2019 år föreningsstämma blir torsdag 11 april, i Varvseken.

* Det bli eluttag på båda gårdarna, med strömbrytare i styrelserummet. Kan användas för julbelysning, elektriska maskiner, elgrill och annat. Styrelsen slår på strömmen vid behov.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1