Styrelserapporter

P-platser, störningsregler, tvättbokning…

* Det är ont om parkeringsplatser i trakten. Trycket på fler p-platser har ökat efter kommunens skärpta p-regler efter och inflyttningen i närområdet

Styrelsen har diskuterat möjligheten att utöka antalet p-platser, liksom några medlemmars önskan att kunna hyra p-plats permanent. Det finns olika åsikter, och styrelsen har ännu inte satt ner foten.

Den som är sugen på parkeringsdebatt på stämman kan lämna in förslag senast fredagen 8 februari. Motioner till stämman avslutas lämpligen med en formulering som stämman kan svara ja eller nej till.

* Efter en utdragen renovering med mycket störande buller - dock helt enligt gällande regler - ska styrelsen kolla hur reglerna om störningar ser ut i andra föreningar. Det är möjligt att vi behöver justera våra regler.

* Det blir årsstämma redan torsdag 11 april, vilket medför att motioner ska lämnas in tidigare än vanligt. Fredag 8 februari är sista dagen. Det finns en brevlåda i 145ans entréplan, men det går lika bra att mejla styrelsenflytdockan1.se. Förslag bör utformas så att stämman kan svara ja eller nej.

* Förnyelsen av avloppsrören i källaren under 145an fortsätter. Några rostangrepp återstår att hantera, förhoppningsvis innan någon olycka inträffar.

* Om det kommande skolbygget på granntomten finns ingenting att rapportera. Byggherren Sisab tiger som muren.

* Nätbokningen av tvättstugan har krånglat den senaste tiden. Just sådana fel ska anmälas till styrelsen, inte till NBF Service.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1