Styrelserapporter

Hellre gott omdöme än skärpta regler. Grovsopen, cyklar, kanske snickarboa?

* En omfattande renovering har plågat grannarna. Efter många klagomål beslutade en enig styrelse att kontakta renoveraren i stället för att ändra reglerna.

Renoveringen utfördes inom de ramar som finns dels i Ordningsreglerna, dels i Regler för ombyggnad. Därför har det kommit krav på skärpta regler.

Styrelsen tror inte att regler hjälper mot alla tänkbara problem. I värsta fall kan det tvärtom bli så att någon får för sig att allt som inte är uttryckligen förbjudet skulle vara tillåtet. Regler kan inte ersätta gott omdöme hos den som bygger om.

Några exempel på gott omdöme:

Berätta i god tid vad som väntar, och under vilka tider. Se till att arbetet genomförs under begränsad tid så att grannarna får möjlighet att hålla sig undan.

Varsla i husets båda trapphus. Somliga ljud sprider sig med häpnadsväckande styrka genom hela huskroppen.

Det bör vara möjligt att få kontakt med renoveraren när arbetet pågår.

* Grovsoprummen har en tid varit ovanligt stökiga och överlastade. Tömningen har uteblivit dels på grund av att entreprenören inte hann med oss, dels på grund av bristande snöröjning varvid det inte gick att köra behållarna från 147/149 till sopbilen på parkeringsplatsen.

Röran har förvärrats av att somliga boende tycks tro att grovsoprummen innebär regelrätt sopsortering. Sådan finns på Gröndalsvägen bortom Mörtvikens busshållplats. Mer eller mindre kladdiga matförpackningar, petflaskor, konservburkar och annat hushållsavfall hör hemma i sopnedkasten. Byggavfall, möbler och liknande ska till återvinningen.

Åtminstone en grannförening har installerat övervakningskameror. En annan möjlighet är att låsa grovsoprummen och låna ut nyckel någon gång i månaden.

* Det har inte lämnats in något enda förslag till årsstämman 11 april. Däremot har en medlem lovat se till att det finns förtäring när mötet är avslutat.

* Det blir inga nya p-platser. Det fanns planer på några nya platser längs nedfarten mot den nuvarande parkeringen, men det har visat sig att sådan kantstensparkering lätt leder till problem.

* Cykelförråden är (som vanligt) överfulla och behöver städas. Styrelsen undersöker möjligheten att öka kapaciteten exempelvis genom att cyklar som inte används så ofta hängs upp i taket.

* Det finns städskrubbar som inte används för sitt ursprungliga ändamål. Styrelsen undersöker möjligheten att inrätta en snickarbod i någon av dem, och möjligheten att låna verktyg exempelvis genom Varvseken.

* Åsa Jonsson är inte bara ordförande i vår bostadsrättsförening. Hon är dessutom vår representant i styrelsen för Intresseföreningen Varvseken. Åsa har lovat att ställa upp ytterligare ett år.

* Nu finns eluttag på båda gårdarna, vid 141ans och 149ans portar. Fritt fram att raka sig och torka håret på föreningens bekostnad.

* Hissarna är besiktigade och godkända.

* Om nybygget efter den rivna Gräsanden på granntomten finns fortfarande inget nytt att berätta.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1