Styrelserapporter

Om fasader, avloppsrör, bänkmålning och vinsten som försvann

* Teglet i fasaderna har på sina ställen angripits av fukt. Vintertid fryser fukten till is som spränger sönder teglet. Det förekommer även mossa och alger på fasaderna.

Alla boende i Flytdockan 1 ombeds därför att kolla om de har utvändiga fuktskador i sin närhet.

Du som har något att berätta: fotografera och skicka bilden till . Eller ring vice ordförande Martin Rickhammar 070-913 00 49. Hör av dig även om du är osäker! Martin tar gärna en bild om du har något misstänkt att visa upp.

* Äntligen! De avloppsrör som går i källargångar och källarförråd under 141 - 145 är reparerade. Nu återstår rör i andra utrymmen, och kontroll av rören under 147 - 149.

* Trädgårdsmöblerna ska målas om, dock inte alla samtidigt. Den som planerar kalas på gården har alltid några bänkar att sätta gästerna på. Det går ju också att låna bänkar från den andra gården.

* För fem år sedan havererade pumparna i avloppsbassängen i källaren under 145an. Där samlades avlopp från tvättstugan och någon enstaka toalett, och från den numera rivna förskolan Gräsanden. Reparationen kostade 400 000 kr.

Vi har i efterhand krävt Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) som ägde Gräsanden om ersättning för att Flytdockan 1 hanterade förskolans avlopp. Tyvärr finns inga papper som reglerar ansvarsfördelningen mellan oss och förskolan, men Sisab har ändå gått med på att betala oss en 100 000 kr, fjärdedel av kostnaden.

* Bestämmelsen om störande arbeten i Regler för ombyggnad har gjorts tydligare. Numera gäller:

Störande arbeten såsom bilning och borrning i betong ska i huvudsak utföras på vardagar mellan klockan 08:00-17:00. Sådana arbeten ska i god tid aviseras till grannarna i husets båda trapphus.

* Under årsstämman undrade en medlem varför revisorn tillstyrker att förlusten behandlas enligt styrelsens förslag. Föreningen redovisade ju drygt en halv miljon kronor i vinst år 2018.

Förklaringen är att revisorn syftar på de samlade förluster som föreningen dragit på sig under åren. De var tidigare drygt fem miljoner kronor, men är nu en halv miljon kronor mindre.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1