Styrelserapporter

Flytis drar mindre energi Ensam kackerlacka avlivad. Lägenhetsnyckel mm upphittad.

* Alla flerfamiljhus ska ha en energideklaration i porten, och den ska göras om vart tionde år. I våras var det åter dags.

Det visade sig att vi svingat oss upp från klass F till klass D. Energiförbrukningen har minskat från 168 kWh/kvm/år till 112 kWh/kvm/år, mycket tack vare tidigare grannen Niklas Tengblads kompetenta skruvande på kranar och reglage.

* EUs föreskrifter om datahantering - GDPR - gäller även bostadsrättsföreningar. Det betyder att föreningsstyrelsen behöver boendes skriftliga tillstånd att samla telefonnummer och e-postadresser. Sådana kan vara bra att ha, exempelvis om hantverkare behöver komma åt rör och ledningar. Styrelsen ska därför inhämta medlemmarnas välsignelse.

* Det pågår byte av ventiler i diverse rör i källarna. De gamla var föråldrade och kunde i värsta fall brista.

* Stengolven i trapphusen har under sommaren fått en rejäl behandling. De närmaste åren räcker det med sedvanlig städning.

* Träden med paradisäpplen mellan entréerna till förskolan Matrosen och 145an ska beskäras, snarast.

* En kackerlacka har iakttagits och avlivats i källaren under 145an. Vi placerade sex väldoftande och klibbiga fällor på platsen för att fånga upp eventuella anförvanter till den avlivade krabaten, men utan resultat. Efter några veckor hade endast en halvstor spindel låtit sig fångas.

* Styrelsen letar efter nya cykelställ både för gårdarna och för cykelrummen.

* Söndag 22 september ska gårdarna städas och cyklar utan känd ägare rensas bort.

* Redan lördag 31 augusti blir det grill på gården mellan 147an och 149an. Du kan ta med egna råvaror, eller anlita Abbas Kolgrill för 100 kr. Anmälan senast torsdag 29 augusti på tel 072-319 56 00.

* Föreningens ekonomiska förvaltning sköts sedan flera år av Conzignus Hem och Fastighet som under hösten går samman med några andra företag i branschen. Nytt namn blir Nabo.

* Sedan en tid har det hängt en nyckelknippa med lägenhetsnyckel och annat i 147ans entré. Återfås mot beskrivning hos undertecknad.

* Ingen mat i källaren! Varken i källarförråden eller i grovsopen.

Tomma mjölkkartonger ska till sopnedkastet, tomma pizzakartonger kan lämnas i grovsopen om det inte finns några som helst matrester kvar. (Det finns naturligtvis en anledning till detta tjat!)

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 ledamot i styrelsen för brf Flytdockan 1