Styrelserapporter

Matrosen kvar i Flytdockan. Kortare torktid i tvättstugan. Utan styrelse blir vi hyresgäster.

* Hyresavtalet med förskolan Matrosen har förlängts med tre år.

* Torktiden i tvättstugan har halverats och är nu endast en halv timme efter avslutad tvättid. Tidigare hade tvättaren tillgång till torktumlare och torkskåp en hel timme efter avslutad tvätt, vilket ibland irriterade efterföljande tvättare. Nu gäller det att planera tvätten så att torkutrustningen är tömd redan en halvtimme efter tvättidens slut.

* En personlig reflektion: Föreningen har 73 medlemmar som bor i 48 lägenheter. Ett tjugutal medlemmar är eller har varit med i styrelsen.

Nu behövs nytt folk, då flera ledamöter (även jag) lämnar styrelsen vid stämman våren 1920. Lagen föreskriver att en bostadsrättsförening utan styrelse ska likvideras. Husen säljs, och eventuellt överskott fördelas i förhållande till insatserna. Nuvarande medlemmar kan bo kvar som hyresgäster hos den nya fastighetsägaren.

En annan variant är att föreningen anlitar en totalförvaltare som tar hand om såväl fastighetsskötsel och underhåll som ekonomi. Det kostar skjortan, vilket visar sig på avgiften till föreningen.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1