Styrelserapporter

Det blir förhoppningsvis varmare, men tyvärr dyrare

* Bytet av ventiler i värmesystemet har krånglat. Det finns fortfarande efter fyra veckor en sval/kall lägenhet och ytterligare några element som är kalla.

Den gamla pumpen (original från början av 1980-talet) fungerade inte när systemet åter vattenfylldes efter ventilbytena. Ny pump är på väg.

Samtidigt har det varit problem med luftningen av elementen som dels ska utföras i rätt ordning, dels utföras flera gånger allteftersom syret i det nya vattnet frigörs och blir luft/gas.

Luftningen försvårades något av att sju medlemmar lämnat sina nycklar i föreningens brevlåda i stället för den brevlåda utanför Varvseken som NBF Entreprenad föreskrev i sitt utskick.

* Hustaken och fasaderna behöver repareras inom några år. Sönderfruset och fuktskadat tegel framför allt i norrläge ska bytas ut, och avrinningen från hustaken och de tak som finns över de översta balkongerna ska styras så att vattnet inte rinner på fasaderna. Balkongtaken ska förses med hängrännor och stuprör.

Detta blir ett stort projekt med byggkran och/eller byggnadsställningar. Det är ekonomiskt klokt att utföra många åtgärder vid samma tillfälle, eftersom det är dyrbart att leja kran/ställningar.

Läget är dock inte akut. Det finns tid för eftertanke och utredningar innan det är dags för beslut.

* Ventilationen i förskolan Matrosen ska kontrolleras.

* Styrelseledamoten Martin Rickhammar får hyra en liten skrubb i källaren under 149an, utan besittningsskydd.

* Bengt Hultman, tidigare ordförande i föreningen, fortsätter som vår agent i fjärrvärmesamfälligheten.

* De övergivna cyklarna och leksakerna ska forslas bort efter oktober månads utgång. Cyklar som har ägare ska placeras i cykelställ, inte hur som helst på gårdarna.

* Föreningen går troligen med underskott i år, och en avgiftshöjning går sannolikt inte att undvika. Saken ska diskuteras på styrelsemötet i november. Enligt stadgarna kan styrelsen ändra avgiften när som helst under verksamhetsåret.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1