Styrelserapporter

Inget stambyte inom tio år. Trivsamt kring Matrosen. Brinn inte inne!

* Våra avlopp är i gott skick. När Avloppsteknik i höstas gick igenom alla kök, bad och WC hittades endast fyra ställen med hög risk för vattenskada. Det är ovanligt lite jämfört med andra hus förklarade Hans Björknert när han överlämnade en pärm med alla iakttagelser till styrelsen.

I pärmen finns anteckningar och bilder, även från rörens insida. Alla anmärkningar har meddelats lägenhetsinnehavaren. Den som vill se vad som noterades om den egna bostaden kan höra av sig till mig (070-345 15 47), så visar jag text och eventuell bild i pärmen.

Björknert berättade att Avloppstekniks personal använder en intern app under arbetet. Där finns allt dokumenterat. Det är därför de anställda är så fixerade vid sina mobiler under arbetstid.

* Även avloppsrören i källarna - som undersöktes i vintras - är i gott skick.

Nu återstår att kontrollera att de rostrosor och andra brister som Avloppsteknik avslöjat har åtgärdats i och med den renovering av horisontella rör som genomförts under hösten.

Enligt Björknert håller avloppsrören i källarna flera decennier. Inget stambyte är i sikte de närmaste tio åren.

* Gården 141-145 har blivit trevligare. Matrosens barn har fått en ny lekstuga, och ett nytt staket.

Den mjuka lekmattan befrias från cyklar och cykelställ kommande vecka.

* Under december och januari brukar det brinna i drygt sexhundra flerbostadshus enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Spisplatta eller häll är den vanligaste orsaken.

Det är frivilligt - men bra! - att ha brandvarnare i hemmet. Kolla att den fungerar! Kanske en brandsläckare i julklapp? Eller en brandfilt, som redan finns i fyra av tio hem?

Det är tillåtet att förvara dunkar i källarförråden. Men dessa får absolut inte innehålla något brännbart.

I trapphusen får ingenting förvaras!

I husens allmänna utrymmen är brandskyddet numera bra, med många dörrstängare som hindrar spridning av giftiga och explosiva gaser. I källarna pryds utgångsdörrarna av batteridrivna skyltar som lyser även vid strömavbrott. Självlysande band vägleder vid strömavbrott.

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47 styrelsen för brf Flytdockan 1