Styrelserapporter

Brandsäkerhet, uppdatering av ordningsregler, parkeringsavgift och gårdarna

Förvara inget brännbart i trapphusen

Vi utgör varandras brandskydd och brandsäkerheten är vårt gemensamma ansvar. Det är viktigt att vi inte förvarar någonting i trapphusen. Alla brännbara saker, i synnerhet barnvagnar, bildar giftiga och explosiva gaser som försämrar vår prestationsförmåga, snabbar på brandförloppet och försvårar vid utrymning. De flesta som omkommer vid bränder dör av röken och röken brinner.

  • Trapphuset är en viktig utrymningsväg.

  • En brand i trapphuset kan få svåra konsekvenser.

  • Håll trapphuset rent från barnvagnar, tidningar och annat brännbart.

Inga saker,som till exempel grovsopor, får heller stå i källarkorridorer eller utanför källarförråd på grund av brandrisken.

Titta gärna på den här filmen på Youtube från MSB om brandförloppet i barnvagn:

Uppdatering av ordningsregler

Läs mer om brandsäkerhet och våra andra ordningsregler på flytdockan1.se

Styrelsen ska se över ordningsreglerna vad gäller till exempel grillning på balkong, men de är redan nu uppdaterade avseende förvaring av saker på vatten och avloppsrör i källarförråden.

Parkeringsavgift

Föreningen äger parkeringen vid vattnet. Under den varma sommaren har badtörstande semesterfirare utnyttjat parkeringsplatsen flitigt. Det har inneburit ökade underhållskostnader för föreningen. Styrelsen överväger möjligheten att höja parkeringsavgiften och undersöker hur mycket närliggande föreningar tar ut i parkeringsavgift.

Hemsidan

Föreningens hemsida är informationsrik, men vildvuxen. Styrelsen ser över möjligheterna att förbättra den.

Gårdarna

Beträffande gårdarna säger vi upp avtalet med Gröna gatan för omförhandling. Trädgårdsgruppen undersöker kostnader och tar in offerter för omformning, jord, växter och underhåll av gårdarna, i synnerhet för 141/145.

Många som lämnar sina barn på dagiset Matrosen parkerar på betongplattan utanför. Det är en brandväg där räddningsfordon måste kunna komma till. Betongplattan har också börjat ta skada av belastningen. Styrelsen har bett Matrosen hänvisa föräldrarna till parkeringsplats eller gatan.

Erling Parman Sievert Styrelsen för brf Flytdockan 1