Styrelserapporter

Gårdarna, värmeproblem och skyddsrum

Underhållsarbete med gården 141/145 påbörjas i april 2021

Trädgårdsgruppen har undersökt förutsättningarna och tagit in offert för omformning, jord, växter och underhåll av gårdarna. I april 2021 påbörjas arbetet med att i första hand åtgärda gården 141/145.

Vid problem med värmen kontakta NBF

Nu när hösten fallit på upplever många medlemmar problem med elementen och värmen i sina lägenheter. För närvarande uppmanar vi er att vända er till NBF (Fritte) om värmen inte fungerar tillfredsställande. Ni når Fritte på telefon 072-715 39 44 eller mejl

Styrelsen undersöker möjligheten att vidta ytterligare åtgärder.

Ta skydd i 141:an

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Här i Ekensberg är vi utrustade med ett antal skyddsrum och ett har vi i 141 i vår förening. Den 4 januari kommer MSB och inspekterar att det är i sin ordning. På MSB:s hemsida kan du läsa mer om skyddsrum och även söka på en skyddsrumskarta efter var det finns skyddsrum i ett visst område i Sverige.

 

 

Erling Parman Sievert
Styrelsen för brf Flytdockan 1