Styrelserapporter

Cykelrensning, lekutrustning, gruppboendet mm

Cykelrensning:
I samband med höststädningen den 9 oktober 2022 märktes alla cyklar med markeringstejp. Detta har gjorts för att underlätta senare bortforsling av cyklar som ingen känns vid. Cyklar som fortfarande har kvar sin märkning kommer nu att ställas undan och förvaras i 6 månader. Därefter skänks eller skrotas cyklarna beroende på skick.

Lekutrustning:
Lekutrustningen på gård 145 och 143 kommer plockas ner då den är undermålig. Vi kommer till våren att återställa marken efter att samråd gjorts kring hur vi bäst kan utnyttja gårdsutrymmet. Mejla gärna eventuella idéer till styrelsen. För tillfället är det trångt för alla cyklar.

Gruppboendet:
Ombyggnaden av det gamla gruppboendet fortskrider. Styrelsen håller löpande byggmöten med byggherren. De två nya lägenheterna ligger nu ute till försäljning på ritning. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppdraget att sälja lägenheterna.

Lgh 314-1004, 127 kvm: Gröndalsvägen 147
Lgh 314-1003, 92 kvm: Gröndalsvägen 149

Injustering av värme:
Installation och injustering av värmen har gått bra. Några extra luftningar behövdes dock i vissa lägenheter. Det som återstår är att göra ytterligare en injustering hos alla medlemmar när det blir minusgrader ute. Information om när det sker kommer att meddelas av Energisparkonsult AB. Kom ihåg att inte avlägsna den röda sprinten på termostaterna innan injusteringen är klar.

Kommande underhåll i föreningen:
En del vattenventiler i källaren håller inte alltid tätt. Föreningen kommer därför inspektera samtliga ventiler för att se hur många som är i behov av byte. Beslut om en större underhållsinsats tas efter inspektionen.