Styrelserapporter

Datum för årsstämma, ny OVK, skyddsrum

Årsstämma den 2:a maj 2024

Stämman hålls 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190.

Nu är tid att lämna in motioner till stämman! Tänk på att avsluta motionstexten med en tydlig sammanfattning som stämman kan rösta ja eller nej till. Skicka in motionen senast den 9:e februari till  eller lämna i föreningens brevlåda i trapphuset Gröndalsvägen 145.

Ny ventilationskontroll, OVK, den 28:e Februari

En ny ventilationskontroll är planerad att utföras den 28:e februari efter att alla tidigare brister har åtgärdats och injustering av luftflöden utförts. Vi hoppas då på ett godkänt resultat!

Under OVK kommer besiktningsmannen behöva tillgång till alla boendes lägenheter. Vi återkommer närmre om detaljer kring detta.

Skyddsrum finns i 141:an

Eftersom skyddsläget i Sverige har omnämnts i media under januari vill vi passa på att påminna alla boende om att här i Ekensberg finns ett antal skyddsrum. Ett av dem ligger i hus 141 i vår förening (Gröndalsvägen 141). På MSB:s hemsida kan du läsa mer om skyddsrum och även söka på en skyddsrumskarta efter var det finns skyddsrum i ett visst område i Sverige.

Böcker i tvättstugan

Det lilla biblioteket som finns i två bokhyllor i tvättstugan har blivit väldigt fullt på böcker. Om någon är intresserad av att läsa dem, hämta gärna böcker där. Styrelsen kommer snart på igenom böckerna och gallra det som inte verkar vara relevant. Vi kommer sedan se över om det efter detta sker någon ruljans på böcker och verkar uppskattat av er. Om inget intresse finns kommer det kanske tas bort för att inte bli en onödig lagringsplats.

Registrera er på hemsidan

För er som inte redan gjort det för att t.ex. kunna boka tvättstugan, så registrera gärna användare på hemsidan. Registrerade användare kommer att få mail om bland annat dessa styrelserapporter, nyhetsbrev och annan information som vi publicerar och det blir lättare att nå er digitalt med information.

 

Med vänliga hälsningar!

/ Styrelsen