Styrelserapporter

Klädesmal i förråd, vattna gårdarna, tyck till app och sommarfest

Klädesmal i källarförråden 

I några av våra källarförråd och källargångar har vi sett ett fåtal klädesmal. Efter samråd med skadedjursbekämpning är rekommendationen att uppmana alla boende att se över sina förråd och se till att förvara allt organiskt textilfiber som malar äter (Ull, siden, bomull etc.) i tättslutande plastbackar, plastpåsar eller liknande som de inte kan komma åt. Se framför allt över ihoprullade gamla mattor då detta är en favoritplats. Att använda gift eller dylikt är ingen rekommenderad metod då verkningstiden är kort och det är skadligt för miljön. Bäst är att se till att de inte vill vara hos oss!

 
Ni kan läsa mer på Normors hemsida: https://nomor.se/se/fakta-rad/skadedjur/malar/

Vattna gårdarna under sommaren

Under sommaren behöver alla boende hjälpas åt att vattna rabatterna och blommorna i våra trädgårdar när det är torrt och behövs. Vattenutkast och vattenslang finns tillgängligt på gårdarna. Genom att hjälpas åt kan vi se till att våra trädgårdar fortsätter att vara gröna och fina även under de torra perioderna. Tack för er insats!

Tyck till app för Stockholms stad

Vi vill rekommendera boende att använda Stockholms stad tyck till app för fel och brister ni ser i vår närmiljö. Det kan vara överfulla soptunnor, nedskräpning, träd och buskar som behöver beskäras och dylikt. Den fungerar bra och det som anmäls blir ofta åtgärdat. Appen är ett utmärkt sätt att bidra till att vår omgivning hålls ren och välskött. 

Varvseken Sommarfest!

Alla är välkomna till Varvsekens sommarfest den 1 september. Det kommer att bli en rolig dag för hela familjen med aktiviteter, mat och dryck.

 

Styrelsen vill passa på att önska alla en glad midsommar och en härlig sommar!